Etusivu

Mikä on KiViTa?

KiViTa eli kieli- ja viestintätarjotin tarjoaa kielten ja viestinnän kursseja, joille voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevat ja työskentelevät. Monipuolisessa kurssitarjonnassa on valittavissa erityisesti kotimaisia kieliä, monikielistä tiede- ja työelämäviestintää sekä harvemmin opetettuja kieliä. Kurssit toteutetaan pääosin joustavasti etä- ja verkko-opintoina.
Opiskelijat pöydän ääressä
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Korkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat kursseille Opintopolku-järjestelmän kautta. Korkeakoulujen henkilöstö ilmoittautuu sähköisillä lomakkeilla, joihin linkit löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.  

Hankkeen tavoitteet ja tekijät

KiViTa on neljän yliopiston yhteistyöhanke kielten ja viestinnänopetuksen laajentamiseksi. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto ja Hanken svenska handelshögskolan avaavat hankkeessa opetustaan kaikille pääkaupunkiseudun korkeakouluille.

Yhteistyössä kehitetään sekä kieli- ja viestinnänopetuksen tarjontaa että opetuksellisia lähestymistapoja, joissa huomioidaan eri koulutusalojen ja jatkuvien oppijoiden tarpeet. Hankkeen myötä korkeakoulut kehittävät jatkuvan oppimisen sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa joustavaa hybridi- ja digipedagogiikkaa. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun ja sitä koordinoi Aalto-yliopisto.  

KiViTa-hanke tarjoaa laajoja oppimismahdollisuuksia aikana, jolloin sekä kansainvälisten osaajien määrä että korkeakoulujen sisäänottomäärät kasvavat voimakkaasti pääkaupunkiseudulla. Laajeneva kansainvälinen henkilöstö sekä monikulttuuristen ryhmien opettaminen vieraalla kielellä edellyttävät kieli- ja viestintäopintojen kehittämistä ja uudistamista pääkaupunkiseudun korkeakouluissa.  

Laaja korkeakoulujen rajat ylittävä opetustarjonta vaikuttaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen sekä tukee kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön rekrytointia. Opetusresurssien tarkoituksenmukainen jakaminen myös vahvistaa kansallista kielivarantoa sekä kasvattaa kieli- ja viestintäosaamista.

Mistä apua ongelmatilanteissa?

Kysyttävää yleisesti ilmoittautumisista?

Meri Karjalainen

Kysyttävää yksittäisen kurssin suorittamisesta?

Ota yhteyttä järjestävän korkeakoulun opintoneuvontaan tai kurssin opettajaan (yhteystiedot löytyvät kunkin kurssin kuvauksista).

Kysyttävää henkilöstökoulutuksista?

Ota yhteyttä:

Henkilöstökoulutuksen koordinaattori

Leena Evesti

Palvelupäällikkö

Hankkeen koordinaattorit

Jepa Viinanen

Yliopisto-opettaja

Pauli Kudel

Lehtori

Pedagogisen yhteiskehittämisen koordinaattori

Janne Niinivaara

Johtava asiantuntija

Hankkeen ohjausryhmä

Petri Suomala

Vararehtori

Kai Nordlund

Vararehtori

Marjo Kaartinen

Vararehtori

Mika Gabrielsson

Dekaani

Hankkeen valmisteluryhmä

Eija Zitting

Oppimispalveluiden johtaja

Katja Bergbacka

Johtaja

Jepa Viinanen

Yliopisto-opettaja

Pauli Kudel

Lehtori

Leena Evesti

Palvelupäällikkö

Janne Niinivaara

Asiantuntija

Taija Udd

Yliopisto-opettaja

Tanja Asikainen

Yliopisto-opettaja

Emmi Huttunen

Vastuulehtori

Mia Raitaniemi

Lehtori
  • Published:
  • Päivitetty:
Share
URL copied!