Etusivu

Mikä on KiViTa?

KiViTa eli kieli- ja viestintätarjotin tarjoaa kielten ja viestinnän kursseja, joille voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevat ja työskentelevät. Monipuolisessa kurssitarjonnassa on valittavissa erityisesti kotimaisia kieliä, monikielistä tiede- ja työelämäviestintää sekä harvemmin opetettuja kieliä. Kurssit toteutetaan pääosin joustavasti etä- ja verkko-opintoina.
Opiskelijat pöydän ääressä
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Korkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat kursseille Opintopolku-järjestelmän kautta. Korkeakoulujen henkilöstö ilmoittautuu sähköisillä lomakkeilla, joihin linkit löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta.  

Hankkeen tavoitteet ja tekijät

KiViTa on neljän yliopiston yhteistyöhanke kielten ja viestinnänopetuksen laajentamiseksi. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto ja Hanken svenska handelshögskolan avaavat hankkeessa opetustaan kaikille pääkaupunkiseudun korkeakouluille.

Yhteistyössä kehitetään sekä kieli- ja viestinnänopetuksen tarjontaa että opetuksellisia lähestymistapoja, joissa huomioidaan eri koulutusalojen ja jatkuvien oppijoiden tarpeet. Hankkeen myötä korkeakoulut kehittävät jatkuvan oppimisen sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa joustavaa hybridi- ja digipedagogiikkaa. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun ja sitä koordinoi Aalto-yliopisto.  

KiViTa-hanke tarjoaa laajoja oppimismahdollisuuksia aikana, jolloin sekä kansainvälisten osaajien määrä että korkeakoulujen sisäänottomäärät kasvavat voimakkaasti pääkaupunkiseudulla. Laajeneva kansainvälinen henkilöstö sekä monikulttuuristen ryhmien opettaminen vieraalla kielellä edellyttävät kieli- ja viestintäopintojen kehittämistä ja uudistamista pääkaupunkiseudun korkeakouluissa.  

Laaja korkeakoulujen rajat ylittävä opetustarjonta vaikuttaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen sekä tukee kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön rekrytointia. Opetusresurssien tarkoituksenmukainen jakaminen myös vahvistaa kansallista kielivarantoa sekä kasvattaa kieli- ja viestintäosaamista.

Yhteystiedot

Kysyttävää kursseista opiskelijoille?

Meri Karjalainen

Kysyttävää yksittäisen kurssin suorittamisesta?

Ota yhteyttä järjestävän korkeakoulun opintoneuvontaan tai kurssin opettajaan (yhteystiedot löytyvät kunkin kurssin kuvauksista).

Kysyttävää henkilöstökoulutuksista?

Leena Evesti

KiViTa-tarjonta

Aalto University Learning Center, 2016, by Tuomas Uusheimo

Kurssit opiskelijoille

Tutustu KiViTan kurssitarjontaan opiskelijoille.

Opiskelijat kiinnittämässä papereita luokan taululle

KiViTa henkilökunnalle

Henkilöstölle tarkoitetut kurssit

Etusivu
  • Published:
  • Päivitetty:
Share
URL copied!