Förstasida

Vad är KiViTa?

KiViTa (på finska kieli- ja viestintätarjotin), erbjuder språk- och kommunikationskurser som är öppna för alla studenter och personal vid högskolor i Helsingforsregionen. Det breda kursutbudet omfattar ett urval av nationella språk, flerspråkig vetenskaplig och professionell kommunikation och sällan valda språk. Kurserna ges huvudsakligen flexibelt genom distans- och nätundervisning.
Opiskelijat pöydän ääressä
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Högskolestudenter anmäler sig till kurser via systemet Studieinfo / Opintopolku. Högskolepersonal anmäler sig med hjälp av ett elektroniskt formulär. Länken till formuläret står i kursbeskrivningen.Projektmål och organisatörerna


KiViTa är ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet som för syfte att utvidga språk- och kommunikationsundervisningen. Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Hanken svenska handelshögskolan öppnar upp sin undervisning för alla högskolor i huvudstadsregionen.

Samarbetet kommer att utveckla både språk- och kommunikationsundervisningen och undervisningsmetoder som fyller behoven hos olika utbildningsområden och livslångt lärande. Genom projektet kommer högskolorna att utveckla flexibel hybrid- och digital pedagogik för livslångt lärande och framtida kompetensbehov. Projektet pågår till slutet av 2024 och koordineras av Aalto-universitetet.

KiViTa-projektet kommer att erbjuda ett brett utbud av inlärningsmöjligheter under en tid då både antalet internationella studerande och antalet högskolor som tar emot dem växer kraftigt i huvudstadsregionen. Den växande internationella arbetskraften och undervisningen av mångkulturella grupper på ett främmande språk kräver utveckling och förnyelse av språk- och kommunikationsstudier vid högskolorna i huvudstadsregionen.

Ett brett utbud av gränsöverskridande undervisningsmöjligheter bidrar till att locka internationella talanger och stöder rekryteringen av internationella studerande och personal. En fördelning av undervisningsresurserna stärker också det nationella språkbeståndet och stödjer färdigheterna i språk och kommunikation.

Vem kan du vända dig åt för att få hjälp i problemsituationer?

Vill du fråga om kursanmälning i KiViTa-projektet på allmän nivå?

Kontakta

Vill du fråga hur du genomför en enskild kurs?

Kontakta studentrådgivningen vid det organiserande universitetet eller kursens lärare (kontaktuppgifterna står i kursbeskrivningen).

Vill du fråga om personalutbildning?

Kontakta

Koordinator för personalutbildning:

Leena Evesti

Servicechef

Projektkoordinatorer:

Jepa Viinanen

Universitetslärare

Pauli Kudel

Lektor

Koordinator för pedagogisk utveckling:

Janne Niinivaara

Ledande expert

Ledningsgrupp för projektet:

Petri Suomala

Prorektor

Kai Nordlund

Prorektor

Mika Gabrielsson

Prorektor

Förberedande grupp för projektet:

Eija Zitting

Head of Learning Services

Katja Bergbacka

Direktör

Jepa Viinanen

Universitetslärare

Pauli Kudel

Lektor

Leena Evesti

Servicechef

Janne Niinivaara

Specialist

Taija Udd

Universitetslärare

Tanja Asikainen

Universitetslärare

Emmi Huttunen

Lektor

Mia Raitaniemi

Lektor
  • Published:
  • Uppdaterad:
Share
URL copied!