Förstasida

Vad är KiViTa?

KiViTa (på finska kieli- ja viestintätarjotin), erbjuder språk- och kommunikationskurser som är öppna för alla studenter och personal vid högskolor i Helsingforsregionen. Det breda kursutbudet omfattar ett urval av nationella språk, flerspråkig vetenskaplig och professionell kommunikation och sällan valda språk. Kurserna ges huvudsakligen flexibelt genom distans- och nätundervisning.
Opiskelijat pöydän ääressä
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Högskolestudenter anmäler sig till kurser via systemet Studieinfo / Opintopolku. Högskolepersonal anmäler sig med hjälp av ett elektroniskt formulär. Länken till formuläret står i kursbeskrivningen.Projektmål och organisatörerna


KiViTa är ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet som för syfte att utvidga språk- och kommunikationsundervisningen. Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Hanken svenska handelshögskolan öppnar upp sin undervisning för alla högskolor i huvudstadsregionen.

Samarbetet kommer att utveckla både språk- och kommunikationsundervisningen och undervisningsmetoder som fyller behoven hos olika utbildningsområden och livslångt lärande. Genom projektet kommer högskolorna att utveckla flexibel hybrid- och digital pedagogik för livslångt lärande och framtida kompetensbehov. Projektet pågår till slutet av 2024 och koordineras av Aalto-universitetet.

KiViTa-projektet kommer att erbjuda ett brett utbud av inlärningsmöjligheter under en tid då både antalet internationella studerande och antalet högskolor som tar emot dem växer kraftigt i huvudstadsregionen. Den växande internationella arbetskraften och undervisningen av mångkulturella grupper på ett främmande språk kräver utveckling och förnyelse av språk- och kommunikationsstudier vid högskolorna i huvudstadsregionen.

Ett brett utbud av gränsöverskridande undervisningsmöjligheter bidrar till att locka internationella talanger och stöder rekryteringen av internationella studerande och personal. En fördelning av undervisningsresurserna stärker också det nationella språkbeståndet och stödjer färdigheterna i språk och kommunikation.

Kontakt

Vill du fråga om kurser för studenter?

Meri Karjalainen

Vill du fråga hur du genomför en enskild kurs?

Kontakta studentrådgivningen vid det organiserande universitetet eller kursens lärare (kontaktuppgifterna står i kursbeskrivningen).

Vill du fråga om personalutbildning?

Leena Evesti

KiViTa kursutbud

Aalto University Learning Center, 2016, by Tuomas Uusheimo

Kurser för studenter

På denna sida hittar du KiViTas kursutbud för studenter.

Opiskelijat kiinnittämässä papereita luokan taululle

KiViTa för personal

Kurser för personal

Förstasida
  • Published:
  • Uppdaterad:
Share
URL copied!