Förstasida

Ansökningsanvisningar

Du hittar alla KiViTa-kurser på sidan för kursutbudet. Antagning av studerande sker på basis av anmälningsordning. Du kan söka till flera kurser samtidigt.
Pöydällä kannettava tietokone, muistilehtiö, kynä ja kukkia

Vem kan ansöka

 • Alla examens-, forskar-, och utbytesstuderande vid huvudstadsregionens högskolor kan anmäla sig till kurserna.
  • Aalto-universitetet
  • Yrkeshögskolan Arcada 
  • Yrkeshögskolan Diakonia
  • Yrkeshögskolan Haaga-Helia
  • Hanken
  • Helsingfors universitet
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Laurea
  • Försvarshögskolan
  • Yrkeshögskolan Metropolia
  • Konstuniversitetet 
 • Den sökande ska ha en giltig studierätt vid någon av institutionerna ovan för att ansökan ska behandlas.
 • För att ta emot platsen behöver du en finländsk personbeteckning och nätbankskoder.
  • Om du inte har en personbeteckning kan du söka till kursen på normalt vis men kontakta kivita@aalto.fi när din ansökan till kursen har godkänts.

Anmälningsanvisningar för utbildningen som ordnas för personalen finns i Moodle. Forskarstuderande kan söka också till personalkurser. 

När söker jag?

Anmälningstiden för de flesta kurserna är 1.3. från 9.00 till 2.4 klockan 23:59. Läs mer på sidan kursutbud.

Ansökan kan stängas även tidigare om deltagarkvoten fylls.

Hur söker jag?

Kontrollera innan anmälan att kurserna passar in i din individuella studieplan och att du kan förbinda dig till att genomföra dem. 

 1. Kursanmälan görs i Studieinfo. Observera att även studerande vid högskolan där KiViTa-kursen erbjuds anmäler sig via Studieinfo. 
 2. I Studieinfo väljer du ansökningsalternativ och ger dina personuppgifter för arrangörens studieregistersystem.  
 3. Du får veta om du kom med på kursen via e-post när ansökningstiden går ut. 
 4. Kursplatsen ska tas emot separat i Studieinfo inom tre dagar från antagningsbeslutet. Om du inte tagit emot platsen inom utsatt tid kan den ges till nästa sökande i kön.
 5. För att ta emot platsen behöver du en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. Kontakta kivita@aalto.fi när din ansökan har godkänts om du inte har dessa.
 6. När du tagit emot din plats på kursen får du e-post av den arrangerande högskolan med information om att aktivera ditt användarkonto och eventuella övriga praktiska ärenden som rör undervisningen. 

Anmäl dig till kursen!


Frågor om anmälan: kivita@aalto.fi  

Kom ihåg att återkalla din ansökan i Studieinfo vid behov eller meddela om återkallelsen i så god tid som möjligt till högskolan som arrangerar undervisningen.

Hur överför jag min KiViTa-kurs till min högskola?

KiViTa-kurser registreras i studentinformationssystemet (SISU/Peppi) på den högskolan där kursen äger rum. Du måste få KiViTa-kursen tillgodoräknat av din egen högskola för att kursen ska kunna ingå i din examen. Följ instruktionerna gällande tillgodoräkning på din egen högskola. 
 

 • Published:
 • Uppdaterad:
Share
URL copied!